ZUID-SCHARWOUDE - Bij Aurora Art is een tentoonstelling te zien met als titel: ‘Gebeden voor Nacht en Slaap’. Kunstenares Juke Hudig (1945) tekende een serie pastels bij David Lang’s muziekstuk ‘Prayers for Night and Sleep’ uit 2018, dat gebaseerd is op oude gebeden die voor het slapengaan worden gereciteerd.

In de nacht ben je kwetsbaar; het is de tijd dat je ziel terugkeert naar God. Het reciteren van de gebeden dient als een bede om bescherming tegen de gevaren en demonen die ’s nachts opdoemen. David Lang heeft via moderne sociale media mensen gevraagd waar ze aan denken bij de vragen: ‘Wanneer de nacht valt…‘ en ‘Wanneer slaap mij overmant…’ Hieruit selecteerde hij 72 korte antwoorden, waar Juke Hudig gedurende twee jaar diep doorvoelde beelden bij maakte. David Lang ziet de gebeden als een soort gids voor een universele hoop op bescherming.


Op zondag 26 november, de laatste dag van de tentoonstelling, geeft Juke Hudig een meditatieve lezing over de gebeden waarbij alle 72 pastels worden getoond. Entree 10 euro. Opgave via info@aurora-productions.com Bij de tentoonstelling is een boek te koop.

AURORA ART GALLERY, Sportlaan 54-B, Z-Scharwoude. Open vrijdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur en op afspraak. www.aurora-art.com