SINT PANCRAS - Het leerlingenaantal op Het Baken groeit al jaren gestaag door. Om de gewenste onderwijskwaliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen was uitbreiding van de leslokalen dringend nodig. In goede samenwerking en met financiële hulp vanuit de gemeente Langedijk is de voormalige Vroegop-locatie aan de Bovenweg omgetoverd tot een moderne leeromgeving. De locatie zal volgens de vooruitzichten in ieder geval tot eind 2025 in gebruik blijven. Het Baken, schoolbestuur Tabijn en gemeente Langedijk zijn trots op het resultaat en spreken hun wederzijdse waardering uit voor de realisatie van dit project.

In haar onderwijs sluit Het Baken aan bij de ontwikkelbehoefte van elk kind. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor cognitieve vakken maar ook voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Een inspirerende en flexibele leeromgeving ondersteunt deze visie en laat de kinderen spelenderwijs ontdekken wat ze willen leren. Juist daarom zijn team, ouders en leerlingen blij dat deze tijdelijke uitbreiding gerealiseerd kon worden.

Bezoek wethouder Nieuwenhuizen
Sinds augustus jl. biedt Het Baken ook opvang aan peuters, geheel in lijn met het streven van Tabijn voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang voor alle kinderen van 2 – 13 jaar.
Op maandag 15 november bracht wethouder Jasper Nieuwenhuizen een bezoek aan Het Baken om met eigen ogen de nieuwe locatie te kunnen bewonderen. Directeur Marijke Lamers vertelde over de ambities van Het Baken en liet trots het gebouw en de inrichting van de lokalen zien.

“Een metamorfose. Het is een volwaardige leeromgeving. Ik ben blij dat we met elkaar deze oplossing hebben kunnen realiseren om voldoende ruimte te bieden aan het onderwijs. Dat verdienen onze kinderen,“ aldus Jasper Nieuwenhuizen.