NEDERLAND - Voor velen komt het deze maand weer binnen: het jaarlijkse vakantiegeld. De meeste Nederlanders weten al van tevoren waar ze dit aan gaan besteden. Echter, minder dan één op de drie van de Nederlanders is van plan het vakantiegeld ook daadwerkelijk aan een vakantie uit te geven.Een en ander blijkt uit een panelonderzoek van vergelijkingswebsite Slimster.nl onder tweeduizend Nederlanders, uitgevoerd door veldwerkbureau Panel Inzicht.

Vorig jaar berichtte het Nibud ook al dat het vakantiegeld steeds vaker voor andere doelen dan vakanties wordt ingezet. Dit jaar gebruikt ruim 64 procent van Nederland het vakantiegeld al dan niet deels voor iets anders dan de vakantie. Een groot deel kiest ervoor om het vakantiegeld op de spaarrekening te zetten, daar wendt ook een groep mensen het aan om de eigen woning te verduurzamen. Eén op twintig ondervraagden gebruikt het vakantiegeld voor de aanschaf van een nieuw interieur en een vergelijkbaar percentage stopt het in de aanschaf van een andere auto. Ook wordt het geld regelmatig gebruikt om achterstallige betalingen en leningen weg te werken.

Gekeken naar de verschillende leeftijdscategorieën valt vooral op dat in de categorie 40 – 49 jaar het percentage dat van het vakantiegeld op vakantie gaat het hoogst is. Twintigers en dertigers kiezen daarentegen relatief vaak voor sparen, waarbij in de laatste categorie een nieuwe auto ook populair is in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Het verduurzamen van de woning wordt juist door twintigers het meest genoemd, terwijl de oudere ondervraagden (vanaf 50 jaar) in heel veel gevallen nog niet weten waar ze het vakantiegeld aan zullen besteden.

Kijk hier voor het hele artikel van Slimster.nl